Leaders leading

Coaching is de snelste en de krachtigste methode om van mensen leiders te maken


 

 

 

 

 

  

 

 

 


ICF

Wenst u meer informatie?

Bel +32.479.83.96.43

of gebruik onderstaand contactformulier


Velden gemarkeerd met * zijn vereist.
Follow me on App.netOfwel ben je vernieuwend,

ofwel ben je geschiedenis

   

Leiderschap onder constructie

   

Het Grow Coaching Model

Gepost 15/11/2014

Het GROW coaching model is een model om structuur aan te brengen in een coachingsgesprek.

De kracht van het GROW model is dat het in vier overzichtelijke stappen leidt tot een duidelijk eindresultaat. Doordat de gecoachte zelf actief is in het verhelderen van het probleem en het genereren van ideeën, beklijft de output beter. De gecoachte komt als het ware zélf tot oplossingen.

Het GROW coaching model is ervarend leren: reflectie, inzicht, kiezen en doen. Het succes van het traject is mede afhankelijk van de tijd en de energie die je er zelf in investeert.

Hoe wordt het GROW coaching model gebruikt?

Traditioneel gaat het GROW model ervan uit dat de coach geen expert is in de situatie van zijn klant. Hij is objectief en helpt de klant bij het selecteren van de beste opties, zonder advies of richting the geven.

Welke zijn de verschillende stappen in het GROW model?

Het GROW coaching model is een vier-stappenplan. GROW is een afkorting voor Goal – Reality – Options– Will.

Een nuttige metafoor voor het GROW coaching model is het plan dat je zou maken om een reis te ondernemen. Je begint met de kaart: waar gaan we naartoe (Goal), en waar zijn we nu (Reality)? Dan bekijk je de verschillende routes om op de bestemming te geraken (Options). Dan kies je er één uit, en zorg je ervoor dat je motivatie om de reis te ondernemen in orde is, en dat je voorbereid bent op alle obstakels.

Stap 1: Goal (doelstelling)

Stap één van het GROW coaching model is het vaststellen van het doel, zowel voor de langere termijn (het thema of de thema's die de gecoachte inbrengt als centraal thema voor het coachingtraject) als voor de bijeenkomst op zich (wat moet de coachingsessie concreet opleveren?).

Het doel dient te voldoen aan de SMART-vereisten: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en

Tijdsgebonden.

Voorbeeldvragen om de doelstelling te achterhalen:

-          Wat is belangrijk voor jou op dit vlak?

-          Wat is daar belangrijk aan voor jou?

-          Wat wil je bereiken op dit vlak?

-          Hoe zal je weten dat je dat doel bereikt hebt?

-          Hoe zal je weten dat het probleem is opgelost?

 

Stap 2: Reality (de actuele situatie)

Stap twee van het GROW coaching model is het verkennen van de actuele situatie. Het gaat er in deze fase om het gespreksthema te doorgronden en aan te scherpen. De rol van de coach is de gecoachte te stimuleren tot zelf-evaluatie en analyse van concrete voorbeelden.

Belangrijk is de rode draad vast te houden en irrelevante zijpaden tijdig af te sluiten. De coach kan met specifieke feedback een bijdrage leveren aan het verhelderen van het kernprobleem.

Voorbeeldvragen om de actuele situatie te onderzoeken:

-          Wat gebeurt er nu?

-          Wat, wanneer, wie, hoe vaak?

-          Wat is het resultaat daarvan?

-          Waarom is het ingebrachte onderwerp een probleem?

-          Wat zijn concrete voorbeelden?

-          Wat ging er tot nu toe mis?

-          Wat ging er goed?

-          Is het altijd een probleem of zijn er situaties waarin het goed of beter ging?

-          Wat zijn belangrijke factoren?

-          Wat heb je al ondernomen om het probleem het hoofd te bieden?

Stap 3: Options (opties verkennen)

Doel van stap drie bij het GROW coaching model is het genereren van ideeën die een bijdrage kunnen

leveren aan de oplossing van het probleem. De kunst is een creatief denkproces op gang te brengen en, niet gehinderd door censuur of voorwaarden voor uitvoerbaarheid, vrijuit te brainstormen. De coach bevordert het creatieve denkproces bij de gecoachte, structureert de output (bv door dingen op te schrijven) en draagt eventueel ook zelf ideeën aan.

Voorbeeldvragen om opties te bedenken:

-          Wat zou je nog kunnen doen?

-          Wat zou je doen indien niets je tegenhield?

-          Wat als deze belemmering er niet meer zou zijn?

-          Wat zijn de voor- en nadelen van deze optie?

-          Welke factoren zal je gebruiken om de opties af te wegen?

Stap 4: Wrap-up

De laatste stap van het GROW-model is het maken van een actieplan waarin de gecoachte beschrijft welke keuzes hij maakt en wat hij gaat doen binnen welk tijdsbestek. De volgende vragen helpen bij het opstellen van het actieplan:

 

-          Wat kun je doen om je doel te bereiken, en wanneer?

-          Welke van de genoemde ideeën ga je uitvoeren?

-          Wat zijn de succescriteria?

-          Wat is de eerste concrete stap die je nu kunt zetten?

-          Wat zijn de vervolgstappen?

-          Wat zijn eventuele belemmeringen?

-          Hoe kun je daarop anticiperen?

-          Hoe gemotiveerd ben je om deze optie uit te voeren?

-          Wat heb je nodig om nog gemotiveerder te zijn?

-          Wat heb je nodig om je ideeën in de praktijk te brengen?

-          Hoe kan ik of je omgeving je daarbij helpen?

-          Zal je met dit actieplan je doel bereiken?

 

Voor meer informatie contacteer ons op 00.32.479.83.96.43